Canvi de sentit de la circulació d’alguns trams dels carrers de Campoamor, Eduard Toda, Carles Collet, Venècia i Lloret de Mar

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: setembre 2021

Aquests treballs, tenen per objecte ordenar la mobilitat i desincentivar el trànsit per l’interior del teixit urbà del barri d’Horta, en el marc del programa Superilla Barcelona.