Reurbanització del carrer Sant Joaquim

Districte: Gràcia

Finalització: octubre 2012

Es canvia la configuració superficial del carrer de Sant Joaquim, convertint-lo en una via de plataforma única, donant prioritat al vianant i mantenint el sentit de l’únic carril de circulació. Es fa la nova pavimentació així com la renovació dels embornals existents.