Arranjament de l’espai avinguda de Can Marcet

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: maig 2018

Espai ubicat entre el pg. de la Vall d’Hebron i carrer de Joan B. Cendrós. Aquesta actuació té per objecte convertir el solar en un espai d’ús lúdic amb la incorporació de jocs infantils i de zones d’estada. Es col·loca mobiliari urbà, es planta vegetació amb la corresponent xarxa de reg, es renova l’enllumenat i es fa el soterrament de les xarxes de serveis aèries. També es crea una zona d’esbarjo de gossos.