Millora dels Jardins del Mestre Balcells

Districte: Gràcia

Finalització: setembre 2014

L’actuació incorpora la parcel·la annexa als actuals jardins i s’amplien amb més 400 m² de zona verda. Es fa l’ampliació de l’esplanada d’accés principal, la creació de nous talussos i rampes, la instal·lació de mobiliari urbà i enllumenat i la renovació dels sistemes de reg i de drenatge.