Ampliació de l’Ateneu La Bòbila de Porta

Districte: Nou Barris

Finalització: març 2022

Aquesta actuació té per objecte ampliar l’equipament existent a la pl. Sóller, amb una nova volumetria i amb criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. Es reubica l’accés principal, fent-lo accessible a nivell de plaça, esdevenint així un pol d’atracció i activitat. També es reubica l’escala exterior per tal de potenciar la connexió de vianants amb l’espai enjardinat, fet que es veurà reforçat per la conversió d’un tram del carrer de l’Estudiant, en plataforma única. S’incorpora vegetació mitjançant una pèrgola amb enfiladisses que ajuda a integrar-lo amb el parc i potenciar la millora ambiental dels seus espais. L’actuació inclou la urbanització de l’entorn immediat de l’edifici, completant així, la reurbanització a la plaça.