Adequació i millora del Turó Park

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: maig 2018

Aquesta actuació té per objecte realitzar els treballs següents: rehabilitació i millora del llac principal. Per tal de buidar-lo es trasllada temporalment la fauna i després es retornaran les espècies autòctones. També es retira la vegetació i es planta la mateixa espècie, quan acabin els treballs. Consolidació d’alguns camins de sauló. Renovació de 3.200 m² de gespa, plantació i renovació de 1.800 arbusts i reposició d’entapissats. Poda, sanejament i reposició d’arbres i retirada de palmeres de llavor. Renovació de jocs infantils i instal·lació de nous jocs generacionals. Renovació de bancs, papereres i senyalització.