Adequació d’un espai al Parc de l’Estació del Nord i creació d’una AEG

Districte: Eixample

Finalització: desembre 2022

L’objectiu és la millora de la visibilitat, connectivitat i accessos del Parc de l’Estació del Nord, a la confluència entre el Pont de Sardenya, Pont de la Marina i l’Arxiu de la Corona d’Aragó. L’actuació preveu la creació d’uns talussos enjardinats de formes curvilínies que acullen l’àrea d’esbarjo de gossos, amb una superfície de 1.400 m², i que queda integrada com un element més del paisatge. S’inclou un abeurador d’aigua potable, bancs i papereres. A més, es canvia l’enllumenat existent i se substitueix el mur de formigó del xamfrà Sardenya-Almogàvers, per una tanca metàl·lica, així, es millora la visibilitat entre el parc i el carrer i on s’obre una nova entrada al parc.