Millora de l’espai interior d’illa, entre els carrers del Lledoner i de Sidó. Primera fase

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: desembre 2015

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat i eliminar les barreres físiques d’aquest espai. L’actuació inclou la col·locació de nou mobiliari urbà, enllumenat amb tecnologia LED, la renovació dels sistemes de reg i drenatge i el soterrament de les línies aèries existents. També s’hi col·loca nova vegetació.

 

Galeria d’imatges