Adequació del passatge al carrer del Putxet

Districte: Sarrià - Sant Gervasi

Finalització: novembre 2018

Aquesta actuació té per objecte millorar l’accessibilitat d’aquest passatge. L’actuació consisteix bàsicament, en la pavimentació de l’espai que permetrà l’aparcament de motos i bicicletes.  També es duu a terme la instal·lació d’enllumenat, amb lluminàries fixades a la paret.