Actuacions de reurbanització al parc de Joan Miró

Districte: Eixample

Finalització: febrer 2019

Aquesta actuació té per objecte urbanitzar la coberta del Centre de Neteja i millorar l’accessibilitat del parc. Consisteix en pavimentar aquest sector per tal de crear un espai d’estada i de passeig. També s’incorporen parterres amb vegetació, s’hi col·loca enllumenat i es fan les actuacions necessàries per garantir l’accessibilitat al parc. D’altra banda s’implanta una instal·lació solar fotovoltàica sobre una pèrgola per tal de generar energia al Centre de Neteja i per crear una zona d’ombra.