Renovació de l’enllumenat del Parc Central de Nou Barris

Districte: Nou Barris

Finalització: març 2018

Aquesta actuació té per objectiu millorar la instal·lació de l’enllumenat públic del parc i adaptar-lo a les necessitats actuals d’ús. Es fa la renovació o substitució de columnes i lluminàries actuals i la instal·lació de cablejat. També es retiren els quadres existents, donat que s’implanta la tecnologia LED.