Remodelació del carrer de la Torre dels Pardals

Districte: Horta - Guinardó

Finalització: abril 2016

Remodelació del carrer de la Torre dels Pardals, als trams següents: c. d’Amílcar i l’av. de la Mare de Déu de Montserrat i entre ronda del Guinardó i la rambla de la Muntanya. S’amplien les voreres, es renova el mobiliari urbà i l’enllumenat públic, també s’incorpora nou arbrat. L’actuació inclou el soterrament de les línies aèries existents i la implantació de la nova xarxa de reg i drenatge.