Creuament de xarxes de serveis urbans al carrer dels Almogàvers

Districte: Sant Martí

Finalització: setembre 2016

L’actuació consisteix en el creuament de les xarxes de climatització i de recollida pneumàtica de residus (RSU) pel pont de l’ADIF.