Nou Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana

Districte: Nou Barris

Finalització: gener 2013

La creació del nou Ateneu de Fabricació Ciutat Meridiana suposa la posta en marxa del primer equipament de fabricació digital a Barcelona. Els ateneus de fabricació són espais de formació professional, recerca i producció a petita escala adaptats a les noves tecnologies. Aquest equipament s’ubicarà a un local actualment sense ús situat a l’escola Sant Joan de la Creu, que es reformarà per adaptar-lo a les noves necessitats. S’ha executat la primera fase i al juliol de 2013 hem iniciat la segona.

Punts clau

La ubicació

El Fab Lab Ciutat Meridiana que s’instal·la a l’Escola Sant Joan de la Creu, Av. Rasos de Peguera 232-240.

Dades tècniques

Operador: SEROM obres i manteniment, S.L.
Direcció d’obra: Carme Rosell Solsona
Projectista: Rodrigo Rubio Cuadrado, arquitecte
Seguretat i Salut: Annaïs García

La superfície

El Fab Lab tindrà una superfície total de 562,04m2, dividit en dues plantes